Начин на работа и съвети - автоматично рестартиране