Инструкции и съвети - Деактивиране на автоматичното рестартиране