Начин на употреба и съвети - Автоматично рестартиране Деактивиране