Инструкции и съвети - Автоматично изтриване на дубликат