Как да, съвети, хакове и функции

Попълване на кредитни карти

1 публикуване
Виж повече

Chrome и Safari автоматично попълване на кредитна карта може да предостави информация хакери

Онзи ден в Twitter се появи доста тревожна информация, според която автоматичното попълване от Chrome и Safari ari