Начин на работа и съвети - автоматично изключване на компютър