Изключване - Програмира компютъра да се изключи

Много просто приложение, което няма да изисква системни ресурси и ще ви помогне да планирате изключването на компютъра след предварително зададено време. „Изключване“ ни позволява да програмираме изключването на компютъра след 15, 30, 45, 60 минути ... 3 часа. Най-лошата част от приложението е, че не ни позволява да зададем свой собствен интервал ... Прочети повече