Начин на употреба Съвети - цена за автоматично актуализиране на приложения