Начин на употреба и съвети - Прикачете VHD в Windows