Как да и съвети - Свържете reg reg файлове с regedit