Начин на работа и съвети - асоцииран рег files с regedit