Как да & Съвети - Свържете регистрационните файлове с regedit