Как да & Съвети - ефективно скриване на файлове в XP