Начин на работа и съвети - ефективно скриване на файлове в xp