Указания и съвети - скрийте отворените приложения и папки с едно щракване