Начин на работа и съвети - Премахване на пряк път със стрелка