Как да & съвети - област

Извън омъжва.

Не! Не ме притеснявай! Предполагам, че някой се шегува и разбирам ... днес е четвъртък. YM ...