Начин на работа и съвети - Регистър на грешки в приложенията