Начин на употреба и съвети - Apple Файлова система (APFS)