Начин на употреба и съвети - Apple File System (APFS)