Начин на работа Съвети - Безплатна блокировка на приложения