Начин на работа и съвети - антивирусна деинсталация