WEB2.0 за високо професионални.

Търсейки някаква спортна информация на gsp.ro тази вечер, накрая се разхождах по някои сайтове на някои тръстови / медийни тръстове от .ro култура. „Web2.0“ в заглавието Не знам дали е точно така, освен ако не се спра на функционалността, уеб дизайна и креативността. Три основни неща според мен, които ... Прочети повече