АНОНИМНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

JAP е софтуер, разработен в рамките на проекта Анонимност в Интернет, подкрепен от Германската изследователска фондация и Федералното министерство на икономиката...