Начин на употреба и съвети - пакет с Android за Windows 7