Начин на работа - всички Windows операционни системи