Начин на употреба Съвети - капсула за време на AirPort