iPhone Фенерче

iPhone Фенерчето не работи

iOS е много стабилна и много бърза операционна система в сравнение с други операционни системи, присъстващи на мобилни телефони...