Начин на работа и съвети - Разширено File история Settings