Начин на работа и съвети - Регулирайте силата на звука в Windows с помощта на мишката