Как да & съвети - Регулирайте силата на звука в Windows, като използвате мишката