Начин на употреба и съвети - Добавяне / премахване на програми