Начин на работа и съвети - добавете лента с инструменти