Инструкции и съвети - добавете поемане на собствеността в десния бутон на мишката