Начин на употреба и съвети - Опция за добавяне на раздели в Прозорец