Начин на работа и съвети - добавете функция на раздела explorer