Указания и съвети - Добавете плочка за изключване върху Windows НИКОГА стартов екран