Начин на работа и съвети - добавете преки пътища към инструмента за прозорци на desktop