Инструкции и съвети - Добавете преки пътища за Windows приложения в менюто с повторно щракване