Указания и съвети - добавете пряк път към бързото стартиране