add пряк път към бързо стартиране

Бутон "Нагоре" горе