Как да и съвети - добавете пряк път за бързо стартиране