Начин на употреба и съвети - Добавете пин, за да започнете в контекстното меню на файловете