Начин на употреба и съвети - Добавяне на MySQL потребители