Начин на работа и съвети - Добавете още начални страници към firefox