Указания и съвети - добавете празници към перспективата