Начин на употреба и съвети - Добавете хибернация към менюто за захранване