Начин на работа и съвети - Добавете папки в лентата на задачите