Начин на употреба и съвети - Добавяне folders да се Taskbar