Инструкции и съвети - Добавяне folders за стартиране на Меню