Указания и съвети - Добавете персонализирани опции към менюто с десен бутон