Добавете персонализирани опции в менюто с десния бутон на Windows с Лесно контекстно меню

В операционните системи Windows, менюто с десен бутон (контекстно меню) играе много важна роля за потребителите, съдържа ключови опции като показване на свойствата на файл или архивиране / деархивиране, създаване на преки пътища, сканиране с антивирусна програма, редактиране, копиране, изтриване и т.н. Голяма част от потребителите Windows използвайте различни ощипвания или приложения на трети страни Прочети повече