Инструкции и съвети - Добавете персонализирани folders in Windows Explorer Navigation Pane