Начин на работа и съвети - добавете контролен панел към навигационния панел в explorer