Как да & Съвети - Добавете местоположения в облака в менюто "Изпращане"