Начин на употреба и съвети - Добавете облачни местоположения към менюто Изпращане към