Начин на употреба и съвети - ДОБАВЕТЕ ФАЙЛОВЕ В TASKBAR