Как да & съвети - добавя моя компютър към лентата на задачите