Начин на работа и съвети - добавете моя компютър в taskbar