Указания и съвети - актуализирайте хардуерния драйвер