Начин на работа и съвети - Актуализирайте драйвера на хардуерния драйвер