Начин на употреба и съвети - технология за активна защита