Начин на работа и съвети - активира се ctrl+ V за cmd