Как да & Съвети - злополука

Sport Truck е

Честно казано, аз не направих "свещта" толкова добър в гимназията в гимназията. Сега ...