Инструкции и съвети - инцидент

Sport Truck е

Честно казано, и аз не съм правил „свещта“ толкова добре в спортните класове в гимназията. Сега...